โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 54 คน
ชื่อ-นามสกุล : นูรซาฮีราห์ เซ็ง (ซาฮีราห์)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 2565
อีเมล์ : nurshahira.cha1341@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มารีแย โวะ (มาเรียม )
ปีที่จบ : 2566   รุ่น : ม.6/2 2565
อีเมล์ : mareeyaev@bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุไรดา สาแม (ดา)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น : 2565
อีเมล์ : suraida3112@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัสรินทร์ หลงจิ (นัสริน)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 2565
อีเมล์ : nutsarin@bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อารีนา อูมา (อาริน)
ปีที่จบ : 66   รุ่น : 65
อีเมล์ : dad949183@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อาซีซะห์ สาและ (ซีซะห์)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 2565
อีเมล์ : arsisa@bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรญาดา เจ๊ะอุเซ็ง (ญาดา)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น : ม.6/2 2565
อีเมล์ : nuryadacheauseng@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรญาดา เจ๊ะอุเซ็ง (ญาดา)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น : ม.6/2 2565
อีเมล์ : nuryadacheauseng@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นูรฮาซีกีน ลาเตะ (นุช)
ปีที่จบ : 2566   รุ่น : 2565
อีเมล์ : nuchsigin@bannangsta.ac
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย บัสรี จินตรา (ยี)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 65
อีเมล์ : Busree@bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อิมรอน บูหละ (รอน)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 65
อีเมล์ : 04495@bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อามีร อาแด (มีร)
ปีที่จบ : 2565   รุ่น : 65
อีเมล์ : Armin @bannangsta.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม