โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชบันนังสตาวิทยา
 
                               บันนังสตาวิทยา                 เลื่องลือชา     รักมั่นในศักดิ์ศรี
                                ผูกพัน ยึดมั่นในความดี      สร้างไมตรี     มั่นรักสมัครสมาน
                                บันนังสตาระบือไกล     ฝึกจิตใจ    พวกเราให้กล้าหาญ
                                กล้าผจญ ปัญหานาประการ      กล้าสู้พาล     ผองภัยใจมั่นคง
                   *   สง่าสม – เหลืองชมพู         ต่างเชิดชู      ฝังใจไม่ลืมหลง
                        จากกันไกล       ไปแสนไกล  ใจยังคง
                         ยั่งยืนยง     รักกันมั่นไม่คลาย
                                    บันนังสตาวิทยา        ร่วมกันพา        ชาติไปสู่จุดหมาย
                                    คุณธรรม  ยึดมั่นไว้มิคลาย      มอบใจกาย     เพื่อไทย  จง  ไชยโย ......
 
                                                ( ซ้ำ  *  จนจบเพลง )