โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ภาพกิจกรรม
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ช่วงบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบันนังสตาวิทยาทุกคนอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงคะแนน ปพ.5 ในโปรแกรมของโรงเรียน
นายตะวัน อักษรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรม
นายขจร ส้มไม้ พนักงานราชการ วิทยากรการอบรม
ครูผ้เข้าอบรม
ครูผ้เข้าอบรม
ครูผ้เข้าอบรม
ครูผ้เข้าอบรม
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,10:11   อ่าน 493 ครั้ง