โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 5) 02 ธ.ค. 65
การรับสมัครคัดเลือกทุนนักเรียนเข้ารับทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 209) 21 ส.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3851) 31 ต.ค. 64
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนบันนังสตาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3791) 27 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบันนังสตาวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3901) 03 มิ.ย. 64
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอบันนังสตา เข้ารับตำแหน่งใหม่ (อ่าน 4095) 03 มิ.ย. 64