โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนโครงการประชารัฐ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาวิทยามอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียง และเสียสละเพื่อโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65