โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
สารนามะปราง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565