โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยาวารี กายง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรีนา เจ๊ะเด็ง
พนักงานราชการ

นางสาวรอซีด๊ะ ดอเลาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2