โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

วงศ์วัฒน์ พรอนุวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0845287351
อีเมล์ : p.wongwat@gmail.com

นายอัสมิน เจะเลาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวซากีเร๊าะ มะแตหะ
พนักงานราชการ

นายอาซีซัน มะแตหะ
ครูอัตราจ้าง

นายอูสมาน ลีลาตานา
ครูอัตราจ้าง