โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
24/1 หมู่ที่ 2  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 95130
เบอร์โทรศัพท์ 073-289449
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรอสน๊ะ แปเฮาะฮีเล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเจ๊ะอานีซะห์ ลาแซ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุไลมะ นิแว
ครู คศ.1

นายอับดุลเลาะ หะยีปูเตะ
ครูอัตราจ้าง